سفارش تبلیغ
صبا

لذت مذاکره با آمریکایی ها! (3)

ارسال‌کننده : پرزیدنت در : 97/6/3 2:2 عصر

بعد از ورود اجداد آمریکایی های امروز یعنی اروپایی ها به سرزمین های آمریکا یکی از رئسای بزرگ قبیله بومیان زندانی شده و به سوزانده شدن در آتش محکوم شد. بومیان آمریکا اعتقاد داشتند اگر جسم بسوزد در دنیای جاودان بعدی مجسم نخواهد شد. بنابراین رئیس بومیان آمریکا به اروپایی ها گفت اگر او را نسوزانند و با روشی دیگر اعدام کنند به اندازه یک خانه سرخپوستی طلا و دو خانه دیگر نقره به آنها میدهد. اروپایی ها قبول کردند و به او قول دادند او را با آتش نسوزانند و به روشی دیگر اعدام کنند، ولی بعد از دریافت طلاها و نقره ها آتش بزرگی درست کرده او را نزدیک آتش بردند تا در آن بی اندازند! پیش از اعدام با آتش کشیشی آورده به او گفتند به دین ما درآی تا بعد از مرگ به بهشت جاودان بروی و داخل به جهنم و عذاب الهی نشوی! رئیس بومیان آمریکا به کشیش گفت: آیا قبیله شما هم بعد از مرگ به بهشت خواهند رفت؟ کشیش گفت: پیروان دین ما همگی وارد بهشت میشوند! رئیس بومیان گفت نمیخواهم با دروغگو های پستی مثل شما یک جا باشم و جهنم را به با شما بودن ترجیح میدهم. سپس بدون قبول کردن دین اروپایی ها سوزانده شد!

 

لینک مرتبط:

پاپ به خاطر «جنایات» کلیسا علیه بومیان قاره آمریکا تقاضای بخشش کرد

 

 
کلمات کلیدی : جنایات آمریکا، آمریکا، مذاکره با آمریکا، سرخپوستان، آپاچی ها

لذت مذاکره با آمریکایی ها! (2)

ارسال‌کننده : پرزیدنت در : 97/6/2 1:39 عصر

سرانجام جرونیمو (از رهبران سرخپوست) در سال 1886 و پس از سال‌ها تعقیب و گریز، خود را تسلیم مقامات آمریکایی نمود. او به عنوان زندانی جنگی به شخصی نامدار بدل شد و در بازارهای مکاره حضور می‌یافت، هرچند هرگز به او اجازه بازگشت به زادگاهش داده نشد. جرونیمو بعدتر از اینکه خود را تسلیم کرده بود احساس پشیمانی نمود زیرا معتقد بود به شروطی که برای این کار تعیین کرده بود توجهی نشده است. (ویکی پدیا - جرونیمو)
کلمات کلیدی : جنایات آمریکا، آمریکا، مذاکره با آمریکا، سرخپوستان، آپاچی ها

لذت مذاکره با آمریکایی ها! (1)

ارسال‌کننده : پرزیدنت در : 97/6/2 1:32 عصر

در ژانویه 1863 سرانجام مانگاس (رهبر سرخپوست ها) به مذاکره با آمریکاییان گردن‌ نهاد؛ ولی او را گرفتند و به بند کشیدند. شب در زندان او را شکنجه داده و کشتند و اعلام کردند هنگامی که در حال گریختن بوده کشته شده‌ است. فردای آن روز سرش را از تن جدا کردند و کاسه سرش را برای جمجمه‌ شناسی در نیویورک فرستادند؛ آن کاسه سر یکچند به نمایش گذارده شد. این رویداد به 25 سال جنگ آینده میان آپاچی‌ ها و آمریکاییان انجامید. (ویکی پدیا - مانگاس)

 
کلمات کلیدی : جنایات آمریکا، آمریکا، مذاکره با آمریکا، سرخپوستان، آپاچی ها