سفارش تبلیغ
صبا

لذت مذاکره با آمریکایی ها! (3)

ارسال‌کننده : پرزیدنت در : 97/6/3 2:2 عصر

بعد از ورود اجداد آمریکایی های امروز یعنی اروپایی ها به سرزمین های آمریکا یکی از رئسای بزرگ قبیله بومیان زندانی شده و به سوزانده شدن در آتش محکوم شد. بومیان آمریکا اعتقاد داشتند اگر جسم بسوزد در دنیای جاودان بعدی مجسم نخواهد شد. بنابراین رئیس بومیان آمریکا به اروپایی ها گفت اگر او را نسوزانند و با روشی دیگر اعدام کنند به اندازه یک خانه سرخپوستی طلا و دو خانه دیگر نقره به آنها میدهد. اروپایی ها قبول کردند و به او قول دادند او را با آتش نسوزانند و به روشی دیگر اعدام کنند، ولی بعد از دریافت طلاها و نقره ها آتش بزرگی درست کرده او را نزدیک آتش بردند تا در آن بی اندازند! پیش از اعدام با آتش کشیشی آورده به او گفتند به دین ما درآی تا بعد از مرگ به بهشت جاودان بروی و داخل به جهنم و عذاب الهی نشوی! رئیس بومیان آمریکا به کشیش گفت: آیا قبیله شما هم بعد از مرگ به بهشت خواهند رفت؟ کشیش گفت: پیروان دین ما همگی وارد بهشت میشوند! رئیس بومیان گفت نمیخواهم با دروغگو های پستی مثل شما یک جا باشم و جهنم را به با شما بودن ترجیح میدهم. سپس بدون قبول کردن دین اروپایی ها سوزانده شد!

 

لینک مرتبط:

پاپ به خاطر «جنایات» کلیسا علیه بومیان قاره آمریکا تقاضای بخشش کرد

 

 
کلمات کلیدی : جنایات آمریکا، آمریکا، مذاکره با آمریکا، سرخپوستان، آپاچی ها