تسبیح دیجیتال

نام:
ايميل:
سايت:
   
متن پيام :
حداکثر 2000 حرف
كد امنيتي:
  
  
 
ميوه کشتن ، کشته شدن است . اُرد بزرگ
+ فاني 
امريکامرگ بر امريکا،مرگ بر امريکا،مرگ بر امريکا،مرگ بر امريکا،مرگ بر امريکامرگ بر امريکا،مرگ بر امريکا،مرگ بر امريکا،مرگ بر امريکا،مرگ بر امريکامرگ بر امريکا،مرگ بر امريکا،مرگ بر امريکا،مرگ بر امريکا،مرگ بر امريکامرگ بر امريکا،مرگ بر امريکا،مرگ بر امريکا،مرگ بر امريکا،مرگ بر امريکامرگ بر امريکا،مرگ بر امريکا،مرگ بر امريکا،مرگ بر امريکا،مرگ بر امريکامرگ بر امريکا،مر،مرگ بر امريکا،مرگ بر امريکا،مرگ بر امريکامرگ بر امريکا،مرگ بر امريکا،مرگ بر امريکا
+ فاني 
مرگ بر امريکا،مرگ بر امريکا،مرگ بر امريکا،مرگ بر امريکا،مرگ بر امريکا،
مرگ بر امريکا،مرگ بر امريکا،مرگ بر امريکا،مرگ بر امريکا،مرگ بر امريکامرگ بر امريکا،مرگ بر امريکا،مرگ بر امريکا،مرگ بر امريکا،مرگ بر امريکامرگ بر امريکا،مرگ بر امريکا،مرگ بر امريکا،مرگ بر امريکا،مرگ بر